KONFERENCE JIŽ PROBĚHLA

Největší revoluce často přichází z míst, ze kterých to nejméně čekáme. Udělejte si čas a přijďte se s námi zamyslet, co se na nás řítí, čeho musíme využít a jak se připravit. Opět se můžete těšit na celodenní konferenci plnou inspirace, workshopů, diskuzí a networkingu.

Inovace, technologie a strategie, bez kterých se váš byznys v budoucnu neobejde.

Přednášky a workshopy předních expertů v oboru, které vás nabijí inspirací a chutí ke změnám.

EXPO zóna i prostor pro diskuzi a sdílení vašich představ a nápadů.

Technologie a inovace umožňují překračovat hranice nemožného. Které trendy budou v příštích letech utvářet světový byznys? To se dozvíte na šesté konferenci Trask Future Insight. Těším se!

Jan Antoš
CTO, Trask

TOP trendy pohledem předních osobností z českého byznysu i ze zahraničí

9:00 – 9:10 | Zahájení konference (Pavel Riegger)

Kam směřuje moderní doba a s ní i Trask a potřeby našich klientů? To ví nejlépe výkonný ředitel Pavel Riegger. V rámci úvodního proslovu vám prozradí, co je v Trasku nového, o které technologie je momentálně nejvíc zájem, nechá vás nahlédnout do zákulisí firemní kuchyně a nastíní naše další plány.

9:10 – 10:10 | Top technologické a byznys trendy (Jan Antoš)

Rok 2024 se ponese ve znamení nových dlouhodobých strategií, které se budou více než jindy spoléhat na technologie. Přijďte si poslechnout, které aktuální technologie způsobují největší změny, co je prioritami globálních CEOs a CIOs a jaké zcela nové technologie jsou na obzoru.

10:10 – 10:55 | Coffee Break

Využijte prostor pro networking nebo se zúčastněte odborných workshopů.

10:55 – 11:05 | Trendy v oblasti bankovnictví (Jakub Hytka)

Bude rok 2024 pro banky ve znamení nových inovací, nebo zvyšování efektivity? Je vůbec možné dosáhnout obojího? Odpověď na obě otázky, včetně našeho pohledu, jak stavět nové a odolné obchodní modely bank za pomocí technologií, se dozvíte v této přednášce.

11:05 – 11:15 | Trendy v pojišťovnictví (Vojtěch Batěk)

Vyplácí se zaměřit pozornost na obecné požadavky, např. jak být rychlejší, efektivnější a flexibilnější, nebo je praktičtější řešit konkrétní výzvy? Analyzovali jsme inovativní projekty pojišťoven z celého světa a odpověď na otázku vám prozradíme na přednášce o pojišťovnictví.

11:15 – 11:25 | Trendy v automotive (Jakub Pehal)

Svět automotive se neustále vyvíjí, stejně tak přístup k automobilům a očekávání uživatelů. To formuje i proces nákupu – důležitým aspektem výběru vozu se stává možnost jeho aktualizace a rozšíření funkcí. Přednáška Jakuba Pehala vám napoví, jak lze vyhovět měnícím se potřebám zákazníků a jaké služby jsou dnes, často napříč podnikatelskými sektory a industries, od automobilů vyžadovány.

11:25 – 12:10 | Panelová diskuse

Pavel Riegger, CEO, Trask

Luboslava Uram, Head of Group Digital Solutions and Chief Digital & Information Officer Italy, UniCredit

Luboš Vlček, Executive director Sales Europe, Škoda Auto

Lucie Masopustová, MBA, Board Member, ČEZ Distribuce

Michal Řezníček, CEO, Direct pojišťovna

Veronika Brázdilová, Vicepresident, Vodafone Business

12:10 – 13:30 | Lunch Break

Využijte prostor pro networking nebo se zúčastněte odborných workshopů.

13:30 – 13:40 | Trendy v řízení podnikových dat (Martin Tomis)

I v řízení podnikových dat najdeme trendy, například směr s názvem Data Mesh. Transformující se organizace však při implementaci tohoto přístupu narážejí na absenci ověřené metodiky. Přednáška Martina Tomise se zabývá předpoklady pro úspěšnou implementaci Data Meshe s přihlédnutím k moderním technologiím, které jeho úspěšné nasazení umožňují.

13:40 – 13:50 | Hyperpersonalizované zákaznické stezky (Oldřich Januška)

Hyperpersonalizované zákaznické stezky jsou důležitým trendem, díky kterému se inovativní firmy mohou odlišit od konkurence a předčit očekávání zákazníků. Pomocí umělé inteligence a analýzy dat lze vytvářet personalizované interakce ve všech krocích a pro každého zákazníka. Díky tomuto přístupu můžeme vytvářet skutečně unikátní nabídky pro každého jednotlivého zákazníka v reálném čase. Více vám prozradí přednáška Oldřicha Janušky.

13:50 – 14:00 | Zapojení AI do low-code řešení (Pavlína Uchytilová)

V posledních letech se low-code platformy soustředily především na oblast citizen developmentu a self-productivity business uživatelů. AI zde otevírá další možnosti a poskytne zefektivnění a zrychlení jak v oblasti prototypizace tak v oblasti tvorby samotných řešení. Zajímá vás více? Pak nezapomeňte na naší konferenci navštívit přednášku Pavlíny Uchytilové.

14:00 – 14:10 | Trendy v hybridní integraci (Martin Citron)

Zjistěte, jak se mění svět integrací a co konkrétně to znamená právě pro vás. Dozvíte se, jaký vliv má cloud, AI a demokratizace na tuto oblast. Zazní i důvody, proč firmy stále více využívají API a Event streaming. Řekneme si jaké trendy zde vidíme a jak tyto změny pomáhají zefektivnit práci a procesy v různých odvětvích. Odpovědi vám přinese přednáška Martina Citrona.

14:10 – 14:20 | Jak dostat generativní AI od pilotu do produkce (Andrej Svitek)

Pro škálování AI do produkce jsou klíčové nové koncepty v infrastruktuře a architektuře. Přednáška Andreje Svitka se zaměří na strategie a inovace pro přechod generativní AI z pilotní fáze do produkce, včetně integrace systémů a zajištění souladu s předpisy.

14:20 – 14:30 | Nastartuje generativní AI průmyslové cloudové platformy? (Štěpán Raichl)

Industry clouds jsou již na vzestupu, nicméně hranice, kde končí cloudový SaaS a začíná industry cloud, zůstává neostrá. Uprostřed zájmu o GenAI se rýsuje hranice nová. Prozkoumejte, jak se tyto dva trendy nejen doplňují, ale také zjednodušují implementace GenAI a umožňují společnostem třetích stran využívat Industry Clouds.

14:30 – 14:40 | Směrnice a předpisy v rámci kybernetické bezpečnosti (Jiří Kaplický)

Kam se ubírá budoucnost předpisů v oblasti cybersecurity a technologických inovací a jaký bude jejich dopad? Přednáška vás, mimo jiné, provede dynamicky se měnícím prostředím certifikačního rámce EU pro kybernetickou bezpečnost včetně zákona o umělé inteligenci a certifikací produktů ICT.

14:40 – 14:50 | Symbióza zaměstnanecké a zákaznické spokojenosti (Lukáš Zazvonil)

Jak souvisí zaměstnanecká spokojenost se spokojeností zákazníků? Velmi úzce: dle výzkumů dokáže angažovaný zaměstnanec zlepšit zákaznickou zkušenost až o deset procent. S digitálními technologiemi si ale na pracovišti nerozumí téměř 80 % zaměstnanců. Jejich frustrace se poté projevuje i jinde, například v komunikaci se zákazníky. Podrobněji vás do tématu zaměstnanecké a zákaznické spokojenosti zasvětí Lukáš Zazvonil.

14:50 – 15:00 | Digitální kanály: jak udržet rozpočet a splnit obchodní cíle (Oldřich Kotas)

Při budování digitálních kanálů často čelíme problémům, jako jsou zpoždění ve vývoji, chybějící funkce a nákladné úpravy. Přednáška Oldřicha Kotase se proto zaměří na řešení těchto výzev pomocí konceptu digitální platformy, která umožňuje sdílení nákladů mezi aplikacemi při zachování jejich nezávislosti. Dozvíte se, jak prostřednictvím takové platformy investovat do rozvoje digitálních kanálů efektivně.

15:00 – 15:20 | Innovating Heritage: Navigating the Future with House of Lobkowicz through Blockchain (William Rudolf Lobkowicz)

Přednáška zkoumá inovativní přístup moderního šlechtického rodu Lobkowiczů k zachování a ochraně jejich kulturního dědictví s využitím NFT a blockchainové technologie. Zaměřuje se na to, jak rodina postupuje při digitalizaci svých rozsáhlých uměleckých sbírek a historických artefaktů, v souladu s jejich mottem "Sdílíme minulost, tvoříme budoucnost". Prezentace má za cíl poskytnout přehled o tom, jak lze digitální technologie využít k zajištění přístupnosti a zvěčnění kulturních pokladů, nastavujíc nový standard v oboru zachování kulturního dědictví v digitálním věku.

Podívejte se na video z minulého ročníku

Workshopy

10:15 – 10:45 | B1 | Hybridní Integrace (Tomáš Rosa, Trask)

S přechodem do cloudu a/nebo změnou organizační struktury směrem k nezávislým vývojovým týmům prochází integrace a integrační oddělení zásadní změnou a jsou na integraci kladeny nové nároky. Čeho všeho se změna týká? Jak obstát? Jaká je vize hybridní architektury? Tomáš Rosa vám na dopoledním workshopu odhalí budoucnost integrace.

10:15 – 10:45 | B2 | Confirmation of Payee: Benefit from an early adoption now! (Michal Hladík, Trask)

Confirmation of Payee enhances payment security by allowing payers to verify account details and the beneficiary's account existence, adding trust to the process. Explore how early adoption benefits both domestic and cross-border payments with Michal Hladík!

10:15 – 10:45 | C1 | Jak začít s hyperpersonalizací (Lucie Slavíčková, Trask)

Jaké jsou klíčové předpoklady pro zahájení efektivní hyperpersonalizace? To se dozvíte na workshopu Lucie Slavíčkové, kde společně proberete potřebné technologie, datové zdroje a přínosy pro zákazníky i vaši organizaci, včetně řešení možných výzev.

10:15 – 10:45 | C2 | Mikrofrontendy rychle a zběsile (Zdeněk Mlčoch, Trask)

Podíváme se na mikrofrontendy a jejich přínosy pro web development. Představíme, jak modularizace, známá z back-endů, může zlepšit práci na front-endech, a chybět nebudou ani příklady z praxe. Webový vývoj jde zvládat rychleji a lépe – připojte se ke Zdeňku Mlčochovi a zjistíte, jak na to.

12:15 – 12:45 | B1 | Nejčastější chyby při výměně a modernizaci IT systémů (Tomáš Foltýn, Trask)

Na co si dát pozor při výměně nebo modernizaci IT systémů. Projdeme si best practice modernizace nebo přepis starých legacy systémů. Zvláště pak se zaměříme na nejčastější chyby při modernizaci systémů.

12:15 – 12:45 | B2 | Live demo: Efektivní migrace Oracle DB do AWS PostgreSQL v multi-cloud prostředí (Petr Chloupek, Trask)

Kontinuální synchronizace dat z Oracle Autonomous Database do AWS Aurora PostgreSQL. Demo představí využití cloud-native nástrojů pro migraci dat mezi OCI a AWS.

12:15 – 12:45 | C1 | Zákaznická komunikace: fakta místo odhadů (Radim Babka, SAS)

Objevte výhody testování marketingových nápadů na vzorku skutečných příjemců a uživatelů. Prozkoumáme možnosti i bariéry efektivní komunikace a představíme postupy pro ověřování nápadů ve firemním prostředí s reálnými příklady. Jak vypadají výsledky takových testů a kam nás mohou posunout? Odpovědi vám nabídne workshop Radima Babky.

12:15 – 12:45 | C2 | Meet organisations and their new AI-driven ECM platform, powered by Nuxeo (Heinz Wietfeld & Stephen Zimmerman, Hyland)

Join our workshop to hear about organizations like Rabobank, Renault and others and their transformation to a State-of-the-Art ECM platform, leveraging AI to get the best out of their data and documents. Our speakers will present why the organization had to change, the targeted outcome and how Nuxeo is able to fulfill those needs.

12:50 – 13:20 | B1 | Jak zapojit a vytěžit maximum z AI nad Power Platform (Tomáš Říha, Trask)

Ukážeme, jak využít AI v Power Platform ku prospěchu vaší organizace. Zaměříme se na tvorbu řešení s asistencí AI jak na úrovni Power Apps, tak Power Automate. Na příkladech možných use-case a jejich implementace vám Tomáš Říha ukáže, jak snadno zapojit copilota do svých řešení a zvýšit tím přidanou hodnotu pro uživatele.

12:50 – 13:20 | B2 | Využití AI v hypotečních procesech a pro zpracování dalších dokumentů (Jan Kosina, Trask)

Jak využít generativní AI v procesní orchestraci? V platformě Camunda 8 si ukážeme automatické zpracování klientem doložených dokumentů. Je kupující zapsán na listu vlastnictví? Dodal pojistku a je pojištěna správná nemovitost? Kontrola podmínek čerpání je díky AI otázkou chvilky. Navštivte workshop Jana Kosiny a zjistíte, jak zefektivnit procesy.

Fotky z minulého ročníku

Partneři konference

Kdo na akci vystoupí?

Pavel Riegger

Chief Executive Officer, Trask

Před nástupem do Trasku působil v EY, kde jako vedoucí partner vedl divizi Consultingu a divizi Transakčního poradenství pro střední a východní Evropu. V lednu 2021 se stal výkonným ředitelem Trasku s cílem posílit jeho růst a postarat se o další expanzi v zahraničí. 

Jan Antoš

Chief Technology Officer, Trask

Vizionář, který se věnuje technologickým a byznysovým inovacím a novým trendům.  V minulosti se podílel na rozsáhlých transformacích českých bank. Jako konzultant vytvářel strategické architektonické studie pro digitální transformaci firem jako ŠKODA AUTO. 

Jakub Hytka

Head of Banking Business Consulting, Trask

Pracoval jako produktový manažer, business architekt a konzultant, specializuje se na inovativní a digitalizační projekty primárně pro finanční sektor. Spolupráci s Traskem zahájil v roce 2015 jako externí konzultant, kmenovým zaměstnancem Trasku je od roku 2021.

Vojtěch Batěk

Business Consultant, Industry Unit – Insurance, Trask

Vojtěch působil v produktovém managementu v UniCredit Bank a na pozici Head of Lending v jedné z českých bank. V Trasku již pátým rokem zastává pozici Business Consultant se zaměřením na segment pojišťoven, kde je součástí týmů pro dodávky moderních a inovativních řešení.

Jakub Pehal

Client Director – ŠKODA AUTO, Trask

Působí na pozici Client and Delivery Director. Přímo řídí veškeré dodávky do společnosti ŠKODA AUTO v zákaznické oblasti jako například – Car configurator, produktový katalog, mezinárodní web nebo systémy pro řízení samotného uvádění vozu na trh a zaštiťuje i dodávky dalších oddělení Trasku.

Lukáš Zazvonil

Director, Bell & Hurry, a Trask Company 

Zakladatel UX agentury Bell & Hurry, která poskytuje komplexní služby v oblasti UX designu a uživatelského výzkumu. Podílel se na vzniku řady digitálních produktů ve finančním sektoru, energetice a telekomunikacích ve více než 15 zemích světa.

Oldřich Januška

Key topic owner CRM & Senior Business Consultant

Expert s rozsáhlými zkušenostmi v CRM/CX oblasti pro SAP a Oracle, zakladatel CRM poradenské firmy v San Franciscu. Věnoval se i vývoji produktových týmů v mezinárodně úspěšných českých technologických firmách (Kentico, Eleveo, ROUVY, Fitify).

Oldřich Kotas

Architect, Portal Delivery & Consulting, Trask

Je zkušeným konzultantem, především v oblastech finančnictví a pojišťoven. V Trasku nyní pracuje jako expert pro oblasti digitalizace vztahu se zákazníky, digitálních kanálů a produktů.

Pavlína Uchytilová

Senior Manager, Trask

Microsoft 365 Consultant se silným zázemím v oblasti vývoje softwaru, pomáhá transformovat businessové potřeby klientů do technických řešení nad platformou Microsoft. S tou má bohaté zkušenosti, hlavně co se týče architektury a návrhu, které ji využívají. Velkou vášní Pavlíny je vsoučasnosti trend low-code, a to nejen v technologiích Microsoft.

Štěpán Raichl

AWS Competency Lead, Trask 

Štěpán působí v londýnské pobočce Trasku a stará se o rozvoj naší cloudové a AWS kompetence (s AWS pracuje už od jejich raných začátků). Prošel si řadou významných migračních projektů, měl na starosti řízení vývoje a AWS architektury pro UK organizaci s rozpočtem přes £1M. Přímo s AWS spolupracoval na integraci společnosti LoveFilm, která se stala základem pro Amazon Prime Streaming.

Martin Citron

Senior Manager, Integration, Trask

Senior manager integrační kompetence ve společnosti Trask s více než 15 lety zkušeností v oblasti řízení rozsáhlých dodávek, integrační architektury, vývoje a poradenství. Věnuje se především rozvoji businessu ve vertikálách bankovnictví a automotive.

Andrej Svitek

Data Scientist & AI Expert, Trask

Vedoucí datový vědec s desetiletou zkušeností v automobilovém průmyslu. Specializuje se na architekturu a vývoj rozsáhlých datových a AI systémů v cloudu, včetně doporučovacích systémů pro prodej vozidel a optimalizace skladových zásob. Působil ve ŠKODA AUTO a VW Sachsen, kde se věnoval prostředím pro strojové učení a logistickým aplikacím. Aktuálně vede několik týmů.

Martin Tomis

Director of Data & Analytics, Trask

Martin před letošním nástupem do Trasku vedl tým zaměřený na Data & Analytics v Deloitte Switzerland, kde pracoval především pro klienty ve finančním sektoru. Vedle práce v poradenství v minulosti také vedl analytické oddělení velké finanční instituce. Martin má téměř 10 let zkušeností s vývojem a využíváním datových a analytických produktů a získal řadu IT certifikací, např. GCP Professional Cloud Architect, Databricks Associate Developer nebo ML Engineering certifikace od AWS i GCP.

Jiří Kaplický

Senior Architect & Delivery Manager, Trask

Jirka je seniorní architekt a delivery manažer specializující se na dodávky komplexních řešení v oblasti systémové integrace a cloud se specializací na implementace projektů zabývajících se kybernetickou bezpečností a řízením rizik. Kybernetickou bezpečností a systémovou integrací se zabývá na různých pozicích více než 20 let. Primárně se specializuje na oblast strategického poradenství, regulatoriku, aplikační a datovou bezpečnost.

William Rudolf Lobkowicz

Museums, Cultural Heritage and Innovation, House of Lobkowicz

William vede digitální a inovační aktivity organizace House of Lobkowicz, včetně digitalizace, online vzdělávání, virtuálního programování a využití blockchain technologie v umění. Mimořádně jej zajímá zkoumat, jak mohou být digitální nástroje využity v péči o rodinné sbírky, různých vzdělávacích iniciativách a neziskových aktivitách. Jako CMO organizace William také inicioval posílení marketingu a brand-buildingových aktivit a realizoval mnoho projektů využívajících potenciálu historických památek, které rodina Lobkowiczů spravuje.

Registrace

Kontaktní osoba

Markéta Kubíková

Event Manager

+420 606 827 437mkubikova@thetrask.com