Zapojte se do první české studie
digitalizace HR

Cílem studie Digital HR Insight 2021 je analyzovat celkovou úroveň trhu
a zároveň porovnat, jak jsou digitalizovány HR agendy jednotlivých firem,
segmentů a oborů.

Zapojte se >

Výslednou studii vám zašleme a z dat zjistíte:

Nakolik je digitalizované Vaše HR a jak si stojí v porovnání s českým trhem

V jakých oblastech HR agendy je výhodné přistoupit k digitalizaci a automatizaci a v jakých naopak investovat do posílení lidského faktoru

Jaká data potřebná k řízení lidí můžete díky digitalizaci získat

Pro další dotazy či asistenci s vyplňováním kontaktujte Jana Bartovského (jbartovsky@trask.cz, +420 603 459 157).

Studii s výsledky analýzy obdržíte během října 2021.

Dotazník vám nezabere více než 20 minut, vyplňte jej, prosíme, do 3. října 2021.

Zapojte se >

Zapojte se do první české studie
digitalizace HR

Cílem studie Digital HR Insight 2021 je analyzovat celkovou úroveň trhu
a zároveň porovnat, jak jsou digitalizovány HR agendy jednotlivých firem, segmentů a oborů.

Zapojte se >

Výslednou studii vám zašleme a z dat zjistíte:

Jak moc je digitalizované Vaše HR a jak si Vaše firma stojí v porovnání s konkurencí

V jakých oblastech HR agendy je výhodné přistoupit k digitalizaci a automatizaci a v jakých naopak investovat do posílení lidského elementu

Jaká data potřebná k řízení lidí můžete díky digitalizaci získat

Studii s výsledky analýzy obdržíte během října 2021.

Pro další dotazy či asistenci s vyplňováním kontaktujte Jana Bartovského (jbartovsky@trask.cz, +420 603 459 157).

Dotazník vám nezabere více než 20 minut, vyplňte jej do 3. října 2021.

Zapojte se >